سخن مدیر:

دانلود رایگان و سریع پیش نویس تمام کتاب های پایه دهم با لینک مستقیم

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

 

دانلود رایگان و سریع پیش نویس تمام کتاب های پایه دهم با لینک مستقیم

دانلود رایگان و سریع پیش نویس تمام کتاب های پایه دهم با لینک مستقیم


در این ساعت از دهمی ها با شما همراه هستیم با پیش نویس کتاب های دهم . با نزدیک شدن به شروع سال تحصیلی هر دانش اموز موفق قبل از سال کتاب های دهم را مرور کرده و خود را برای اغاز سال تحصیلی جدید اماده میکند. از این رو وبسایت دهمی ها دست به کار شده و زودتر از تمام وبسایت های دهم این پیشنویس ها را در سایت قرار داده تا مثل همیشه به روز ترین مرجع دهم در اینترنت باشد.توجه : این کتب پیشنویس هستند و قابل استناد نیستند.

کتاب های دهم

کتاب های دهم

کتاب های دهم

کتاب های دهم

کتاب های دهم

کتاب های دهم

 زیست شناسی (۱) (۱۸/۰۵/۹۵) 
( علوم تجربی)
 مقدمه۱٫۹۵ مگابایت  بخش اول۱٫۵۹ مگابایت  بخش دوم۲٫۶۱ مگابایت
 کل کتاب۵٫۲۷ مگابایت
 ریاضی و آمار (۱) (۱۱/۰۵/۹۵) 
(رشته علوم انسانی – رشته علوم و معارف اسلامی)
مقدمه ۱٫۵۷ مگابایت بخش اول ۱٫۵۵ مگابایت بخش دوم ۱٫۵۳ مگابایت
کل کتاب ۳٫۵۷ مگابایت
 جغرافیای ایران (۱۰/۰۵/۹۵) 
( همه رشته ها)
مقدمه۱٫۲۹ مگابایت بخش اول۲٫۸۷ مگابایت بخش دوم۲٫۹۱ مگابایت
جغرافیای ایران۶٫۱۲ مگابایت
 هندسه (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
( رشته ریاضی فیزیک)
مقدمه۶۷۹٫۷۶ کیلوبایت   بخش اول۱٫۱۴ مگابایت   بخش دوم۱٫۵۹ مگابایت   بخش سوم۱٫۶۵ مگابایت
بخش چهارم۱٫۶۱ مگابایت
هندسه (۱)۴٫۷۸ مگابایت
 فارسی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
( همه رشته ها)
مقدمه  ۱٫۴۶ مگابایت   بخش اول ۱٫۶۴ مگابایت     بخش دوم ۱٫۶۱ مگابایت  
کل کتاب  ۳٫۸ مگابایت
 انگلیسی کتاب دانش آموز (۱۰/۰۵/۹۵) 
( همه رشته ها)
مقدمه  ۳٫۳مگابایت    بخش اول ۳٫۴۱ مگابایت     بخش دوم ۳٫۳۹ مگابایت  
کل کتاب  ۸٫۷۴ مگابایت
 انگلیسی کتاب کار (۱۰/۰۵/۹۵) 
(همه رشته ها)
کل کتاب  ۲٫۱۵ مگابایت  
 کتاب عربی (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
( رشته علوم انسانی)
مقدمه  ۲٫۰۵ مگابایت    بخش اول ۱٫۹ مگابایت     بخش دوم ۱٫۴۲ مگابایت  
کل کتاب  ۴٫۳۸ مگابایت
 کتاب عربی زبان قران (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک – فنی حرفه ای و کار و دانش)
مقدمه  ۲٫۲۱ مگابایت    بخش اول ۲٫۰۳ مگابایت     بخش دوم ۱٫۳۵ مگابایت  
کل کتاب  ۴٫۵۵ مگابایت
 کتاب نگارش (۱) (۱۰/۰۵/۹۵) 
(همه رشته ها)
کل کتاب  ۶٫۲ مگابایت  
 کتاب اقتصاد (۱۱/۰۵/۹۵) 
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
مقدمه ۹۰۳٫۷۸ کیلوبایت بخش اول ۷۸۱٫۶۶ کیلوبایت بخش دوم ۶۲۴٫۴۶ کیلوبایت بخش سوم ۶۶۸٫۸۵ کیلوبایت
کل کتاب  ۱٫۶۳ مگابایت
 کتاب منطق (۰۸/۰۴/۹۵) 
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
کل کتاب منطق ۹۱۵٫۳۳ کیلوبایت
مقدمه ۴۷۰٫۳۵ کیلوبایت بخش اول۵۳۱٫۹۶ کیلوبایت بخش دوم۵۳۳٫۰۴ کیلوبایت بخش سوم ۵۲۱٫۷ کیلوبایت
بخش چهارم ۵۴۷٫۳۷ کیلوبایت بخش پنجم ۴۹۵٫۹ کیلوبایت
 کتاب آمادگی دفاعی (۰۸/۰۴/۹۵) 
(همه رشته ها)
کل کتاب آمادگی دفاعی ۳٫۲۲ مگابایت
مقدمه ۵۹۹٫۸۸ کیلوبایت بخش اول۱٫۱ مگابایت بخش دوم۸۰۷٫۳۲ کیلوبایت بخش سوم ۷۸۳٫۲۵ کیلوبایت
بخش چهارم ۶۹۱٫۳۹ کیلوبایت بخش پنجم ۱٫۰۶ مگابایت بخش ششم ۷۹۸٫۹۲ کیلوبایت
 پیش نویس کتاب آزمایشگاه علوم
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک)
کلیات (۳۱/۰۳/۹۵)  نمایشی (۳۱/۰۳/۹۵)  دستورالعمل (۳۱/۰۳/۹۵)  کاوشگری (۳۱/۰۳/۹۵) 
 پیش نویس کتاب تفكر و سواد رسانه اي
(انتخابی – همه رشته ها)
فرم يك (۱۸/۰۳/۹۵) فرم دو (۱۸/۰۳/۹۵) شيوه ارزشيابي (۱۸/۰۳/۹۵)
 مقدمه  (۱۷/۰۳/۹۵)  درس اول  (۱۷/۰۳/۹۵)  درس دوم   (۱۸/۰۳/۹۵)  درس سوم  (۱۸/۰۳/۹۵)
درس چهارم (۳۱/۰۳/۹۵)  درس پنجم (۳۱/۰۳/۹۵)  درس ششم (۳۱/۰۳/۹۵)  درس هفتم (۳۱/۰۳/۹۵) 
 پیش نویس کتاب تعلیمات دینی(قرآن، دینی، اخلاق) ( ۹۵/۳/۸  )
(همه رشته ها به جز رشته علوم و معارف اسلامی)
 درس اول  درس دوم  درس سوم ، چهارم و پنجم
 درس ششم و هفتم   درس هشتم و نهم
 درس دهم  درس یازدهم  درس دوازدهم
 درس سیزدهم
لازم به ذکر است کتاب تعلیمات دینی اصلاح كلي كتاب سال قبل است.
 پیش نویس کتاب ریاضیات
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک)
 درس اول  درس دوم  درس سوم  درس چهارم
 درس پنجم  درس ششم  درس هفتم
 پیش نویس کتاب علوم و فنون ادبي
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
 كل كتاب (۲۹/۰۳/۹۵) 
 پیش نویس کتاب راهنمای معلم تربیت بدنی
(همه رشته)
 درس اول  درس دوم  درس سوم  درس چهارم
 درس پنجم  درس ششم  فوتسال  بدمینتون (۰۸/۰۳/۹۵)
 پیش نویس کتاب تاریخ
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
 درس اول  درس دوم  درس سوم  درس چهارم (۲۵/۰۳/۹۵)
 درس پنجم  درس ششم  درس هفتم  درس هشتم
 درس نهم  درس دهم (۲۵/۰۳/۹۵)  درس یازدهم  درس دوازدهم
 درس سیزدهم  درس چهاردهم  درس پازدهم  (۲۵/۰۳/۹۵)
 پیش نویس کتاب جامعه شناسی
(رشته ادبیات و علوم انسانی)
 درس اول و درس دوم  درس سوم و درس چهارم
 درس پنجم  درس ششم  درس هفتم (۲۵/۰۳/۹۵) درس هشتم (۲۵/۰۳/۹۵)
درس نهم (۲۵/۰۳/۹۵)  درس دهم (۰۱/۰۴/۹۵)  درس يازدهم  (۰۱/۰۴/۹۵) 
 پیش نویس کتاب شیمی
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک)
 فصل اول  فصل دوم  (۱۸/۰۳/۹۵)  فصل سوم  (۱۱/۰۳/۹۵)
 پیش نویس کتاب ریاضی و آمار
(رشته ادبیات و علوم انسانی- علوم و معارف اسلامی)
 كل كتاب  (فصول ۱ الي ۵)  (۰۱/۰۴/۹۵) 
 پیش نویس کتاب فیزیک
(رشته علوم تجربی – رشته ریاضی فیزیک)
 فصل اول  فصل دوم  فصل سوم  (۰۸/۰۴/۹۵)   فصل چهارم
فصل پنجم(۰۸/۰۴/۹۵) 
 پیش نویس کتاب هنر
(انتخابی – همه رشته ها)
 پودمان اول (۰۸/۰۳/۹۵)  پودمان دوم  پودمان سوم  پودمان چهارم (۲۲/۰۳/۹۵)
 پیش نویس کتاب آمادگی دفاعی(اجراي آزمايشي )
(همه رشته ها)
 درس اول   درس  دوم، سوم، چهارم و پنجم (۱۷/۰۳/۹۵)
درس ششم درس هفتم (۱۷/۰۳/۹۵) درس هشتم(۱۷/۰۳/۹۵) درس نهم
درس دهم درس يازدهم و دوازدهم  (۲۴/۰۳/۹۵)
Likes0Dislikes0
  • نویسنده
    porya
  • تعداد بازدید
    882 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید
اخبار ویژه